Harmoniekapel Crescendo Noordwijk

Introduction in English: English page
Contact: Contactpersonen
Sponsors: Sponsorpagina
Donateur worden: Informatiepagina
Lid worden: Informatiepagina


Crescendo in de Muze
Crescendo in de Muze, voorjaarsconcert 2015
(foto Jan Verloop)
(hoge resolutie)
Zie verslagen voor meer foto's van activiteiten.


Introductie

De vereniging "Harmoniekapel Crescendo" uit Noordwijk (ZH) is in 1897 opgericht als "Harmoniecorps van 26 ongetrouwde jongelieden" en is sindsdien uitgegroeid tot een bloeiende vereniging met ruim 130 leden. De vereniging bestaat uit twee harmonieorkesten (het A-orkest en het B-orkest) en een eigen leerlingenopleiding. Kenmerkend voor de vereniging is het grote enthousiasme waarmee allerlei activiteiten worden ontplooid. Op muzikaal gebied wordt er naar gestreefd elke muzikant zoveel mogelijk de gelegenheid te geven op een optimale manier bezig te zijn met het maken van muziek.

Huidige bezetting A-orkest.

Dirigent A-orkest: Marije Koopmans.

Huidige bezetting B-orkest.

Dirigent B-orkest: Ad Baljeu.


Nieuws

Op zaterdag 1 april heeft Crescendo haar voorjaarsconcert gegeven. Aangezien Crescendo dit jaar 120 jaar bestaat is er opgetreden door zowel het A-orkest als het B-orkesat. Het thema van het concert was "Magie". Vandaar ook dat goochelaar Janse Heijn mede invulling aan het programme heeft gegeven. Zie verder de verslagenpagina.

Op zaterdag 7 januari is weer het jaarlijkse Noordwijks Nieuwjaarsconcert gehouden. Het A-orkest van Crescendo heeft hier ook weer haar medewerking aan verleent. Zie verder de verslagenpagina of ga direct naar www.noordwijks-nieuwjaarsconcert.nl. Ga op die site naar "Geschiedenis".

Informatie

Crescendo repeties worden gehouden in de Muze in Noordwijk.

Dinsdag19:30-21:45: Repetitie A-orkest
Vrijdag19:30-21:30: Oneven weken grote repetitie B-orkest
Vrijdag19:30-20:30: Even weken kleine repetitie B-orkest (alleen voor leden van het B-orkest die nog niet in het A-orkest spelen)

Uitgebreide informatie over de vereniging vindt u op de informatiepagina.

Ondersteuning

Wilt u de vereniging financieel steunen dan kunt u donateur worden. Zie hiervoor de informatiepagina onder het kopje donateur.

Ook kunt u via onze leden stroopwafels bestellen. Ongeveer eens in de zes weken krijgt u dan overheerlijke Crescendo stroopwafels thuis bezorgd. Vraag een lid over de mogelijkheden.

Of maak gebruik van de diensten van een van onze sponsors. Zie de sponsor pagina.

Contact

Voorzitter: Petra Hoek Tel. 06-40286739 e-mail: voorzitter@crescendo-noordwijk.nl
Secretaris: Dorus Vissers Tel. 071-3616366 / 06-51457519 e-mail: secretaris@crescendo-noordwijk.nl
Penningmeester: Wilma Vogelaar Tel. 071-3649226 / 06-10840283 e-mail: penningmeester@crescendo-noordwijk.nl
Opleidingscoördinator: Jolanda van Egmond Tel. 071-4033184 / 06-22931163 e-mail: opleiding@crescendo-noordwijk.nl

Adres:
Harmoniekapel Crescendo Noordwijk
Wantveld 2
2202 NS Noordwijk (ZH)

Opmerkingen over de site kunt u zenden naar de webmaster: webmaster@crescendo-noordwijk.nl

Volg ons: Facebook
Site gemaakt door Jacob van der Meulen