Het programma voor de komende periode

Voor leden is er ook een agenda!

Deze lijst geeft alleen de tot nu toe vastgestelde concerten en overige belangrijke activiteiten weer.

2017

Zaterdag 1 april 2017


Het A-orkest en het B-orkest van Crescendo nemen u mee op een magische reis op het Voorjaarsconcert van 2017.

Crescendo Noordwijk bestaat 120 jaar. Om die reden wordt het voorjaarsconcert dit jaar gegeven door het A-orkest en het B-orkest. Voor de pauze speelt het A-orkest onder leiding van haar dirigent Marije Koopmans. Na de pauze speelt het B-orkest onder leiding van haar dirigent Ad Baljeu. Aan het einde zal er gezamenlijk worden opgetreden.

Speciale gast dit jaar is Janse Heijn die het magische karakter van dit voorjaarsconcert op een hoger plan zal brengen.

Het concert is in de Muze in Noordwijk.

De aanvang van het concert is 20.00 uur en de zaal is open vanaf 19.45 uur. Kaarten voor dit concert zijn te verkrijgen aan de zaal en kosten € 10,00.


Nadere inlichtingen over bovenstaande programmapunten kunnen worden verkregen bij de voorzitter of de secretaris, zie startpagina.Site gemaakt door Jacob van der Meulen