Informatie over Crescendo

Deze pagina bevat uitgebreide informatie over Crescendo. Een uittreksel hiervan is opgenomen in onze zogenaamde flyer.

Er is ook een speciale informatiefolder voor de blokfluitopleiding.

Introductie

Harmoniekapel Crescendo is op 24 februari 1897 opgericht en daarmee de langst bestaande muziekvereniging van Noordwijk. Harmoniekapel Crescendo is uitgegroeid tot een vereniging van meer dan 120 leden, onderverdeeld in een A-orkest en een B-orkest (opleidingsorkest). Bovendien beschikt Crescendo over een eigen leerlingenopleiding. Verder op deze pagina vindt u informatie over:


^ naar boven

De opleiding

Crescendo vindt de opleiding van nieuwe muzikanten erg belangrijk. Ze heeft daarom een eigen leerlingenopleiding. Al vanaf 6 jaar kun je terecht voor blokfluitles. Zie ook de blokfluitflyer. Daarna mag je doorstromen naar het bespelen van een harmonie-instrument. Voorwaarde daarbij is dat de tanden zijn gewisseld. Ook wordt er gekeken of een leerling fysiek in staat is om op een blaasinstrument te gaan spelen.

De muzieklessen voor de harmonie-instrumenten worden individueel gegeven door conservatorium geschoolde leraren. Crescendo heeft een gezonde mix van leerlingen, zowel jongeren als volwassenen. Door het nauwe contact tussen vereniging en leraren worden de leerlingen op een optimale manier voorbereid op het meespelen in het A- en/of B-orkest. Want daar is het natuurlijk allemaal om begonnen: samen muziek maken!


^ naar boven

Blokfluitles

Kinderen van 6-9 jaar die lid worden, starten in de blokfluitopleiding.

De blokfluitlessen worden wekelijks gegeven in groepjes van maximaal 4 kinderen. Naast blokfluit leren spelen en muziektheorie wordt er ook aandacht besteed aan andere blaas- en slaginstrumenten. Ook krijgen de kinderen de kans om eens een keer op een repetitieavond van het B-orkest een kijkje te nemen, zodat ze kunnen zien wat het betekent om in een orkest te spelen.

Kinderen in de blokfluitopleiding zijn lid van Crescendo. Dat betekent dat de blokfluitleerlingen betrokken worden bij de verenigingsactiviteiten, zoals een voorspeelavond, een barbecue en dergelijke. De leerlingen worden opgenomen in de vereniging en zullen zich daar (letterlijk) spelenderwijs snel thuis voelen.

Kinderen die blokfluit hebben leren spelen bij Crescendo kunnen noten lezen en weten al aardig wat van muziek(theorie) en diverse instrumenten. Zij hebben dan ook voorrang op anderen bij de overstap van blokfluit naar de opleiding voor een ander instrument bij Crescendo!

Aanmelden kan via de opleidingscommissie:

Zie ook de blokfluitflyer.


^ naar boven

Het A-orkest

Er bestaan verschillende soorten blaasorkesten, waarvan de brassband, de fanfare en het harmonieorkest de bekendste zijn. In het harmonieorkest is de verscheidenheid aan instrumenten het grootst. Het A-orkest van Crescendo is, net als het B-orkest, een harmonie. De klarinetten, saxofoons, fluiten, hobo en fagot vormen "het hout" van het orkest en zorgen voor de warme klankkleur, kenmerkend voor een harmonieorkest. “Het koper" bestaat uit trompetten, cornetten, trombones, hoorns, baritons, euphoniums en bassen. De bassen worden bijgestaan door een contrabas (stringbas) of elektrische basgitaar. Ten slotte is er nog "het slagwerk", waaronder grote trom, pauken, drumstel, xylofoon en klokkenspel. Qua muziek is het A-orkest van alle markten thuis: het repertoire bestaat zowel uit (licht) klassieke als populaire muziek.

De dirigent van het A-orkest is Dirk van der Niet. Hier vindt u meer informatie over hem.

Huidige bezetting A-orkest


^ naar boven

Het B-orkest

Het B-orkest is een orkest waarin beginnende muzikanten en meer ervaren muzikanten samen spelen. Bij de keuze van muziek en partijen wordt sterk rekening gehouden met het niveau van de individuele muzikanten. Naast het samen-muziek-maken staan gezelligheid en onderling contact voorop. Door de mix van ervaren leden en beginnende muzikanten is er sprake van helpen en geholpen worden. Het B-orkest geeft een prima aansluiting op het A-orkest. Doorstroming naar het A-orkest is echter niet altijd mogelijk doordat bepaalde instrumentgroepen in het A-orkest maar een gelimiteerd aantal muzikanten kunnen bevatten voor de optimale balans. Vandaar dat er naar gestreefd wordt ook het B-orkest een volwaardig harmonieorkest te laten zijn.

Het B-orkest is inmiddels zo groot dat de individuele aandacht aan nog niet zo lang meespelende leden vaak te kort schiet. Daarom wordt er in de even weken met een kleinere bezetting gerepeteerd. Deze bezetting, genaamd kleine B, bestaat uit alle leden van het B-orkest die niet in het A-orkest meespelen. Zo is er meer aandacht voor extra ondersteuning. Daarnaast krijgen bij deze repetities enkele gevorderde muzikanten van Crescendo de kans om zich te bekwamen in het dirigeren. Zij vormen de kadergroep die naast het leren dirigeren zich ook bekwamen in andere aspecten van het begeleiden van een orkest zoals bijvoorbeeld de muziekkeuze.

De dirigent van het B-orkest is Ad Baljeu. Hier vindt u meer informatie over hem.

Huidige bezetting B-orkest


^ naar boven

De repetities:

Alle repetities worden gehouden in de kelder van theater "De Muze" aan het Wantveld.

  • A-orkest: elke dinsdag van 19.30-21.45 uur;
  • B-orkest: vrijdag in de oneven weken van 19.30-21.30 uur;
  • Kleine B: vrijdag in de even weken van 19.30-20.30 uur.

De orkesten van Crescendo verzorgen uitsluitend “zittende” optredens.


^ naar boven

Lid worden

Iedereen (jong en oud) die graag een harmonie-instrument wil (leren) bespelen en deze hobby bij Harmoniekapel Crescendo wil beginnen of voortzetten, kan zich aanmelden als lid. Uiteraard kan eerst vrijblijvend een kijkje worden genomen op een repetitie. Ook zijn we graag bereid meer informatie te geven en evt. te helpen bij het kiezen van een instrument. De mogelijkheid bestaat om een aantal instrumenten uit te proberen. Het is geen vereiste dat men al noten kan lezen of dat men een eigen instrument heeft. Door ons kan, indien voorradig, een instrument in bruikleen gegeven worden. Bij sommige instrumentgroepen kan er echter sprake zijn van een wachtlijst. Ervaren muzikanten zijn natuurlijk ook van harte welkom. In overleg met het bestuur en dirigent(en) kan ervoor gekozen worden direct aan te schuiven bij het A-orkest of het B-orkest of eerst nog een paar lessen te volgen. Er is geen toelatingsexamen.

De minimum leeftijd is 6 jaar. Jonge kinderen beginnen in de blokfluitopleiding. Als de tanden gewisseld zijn en het fysiek mogelijk is een blaasinstrument te bespelen, kan er direct begonnen worden op een harmonie-instrument.

Inschrijfformulier

Het volgende formulier is een "PDF" bestand. Het kan worden uitgeprint en ingevuld. Na invullen inleveren bij iemand van de opleidingscommissie of een van de bestuursleden of mailen naar opleiding@crescendo-noordwijk.nl.


^ naar boven

Contributie, per kwartaal:

Blokfluitleerlingen: € 27,-(incl. lesgeld)
Niet-leerlingen tot 18 jaar: € 35,-
Niet-leerlingen boven de 18 jaar: € 42,-
Leerlingen tot 18 jaar: € 70,-(incl. lesgeld)
Leerlingen boven de 18 jaar: € 91,-(incl. lesgeld)

Er geldt een gezinskorting van € 12,- voor elk 3e, 4e en volgende lid uit één gezin, wonende op hetzelfde adres.

Naast de contributie wordt een bedrag van € 10,- per jaar gevraagd voor het in bruikleen hebben van een instrument.


^ naar boven

Donateur worden

Een ieder die Crescendo een warm hart toe draagt kan donateur worden van onze vereniging. De donateurs steunen onze vereniging financieel en vormen onze trouwe achterban. Donateurs worden regelmatig op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen van de vereniging. Daarnaast hebben zij voor twee personen gratis toegang op het Voorjaarsconcert waarvoor zij elk jaar een uitnodiging ontvangen. De minimale bijdrage voor een donateur is slechts € 10,- per jaar! Meer mag natuurlijk ook!

U kunt zich hier aanmelden als donateur. Ook kunt u zich opgeven bij een van de bestuursleden of via een van de leden.

Eventueel kunt u Crescendo machtigen om de donateurbijdrage automatisch te laten afschrijven. Hiervoor is er de machtigingskaart donateurbijdrage.

Ook kunt u direct een donateursbijdrage storten op één van onze rekeningnummers:

  • NL41 INGB 0000 2991 09
  • NL03 RABO 0116 0745 66
Beide ten name van Harmoniekapel Crescendo Noordwijk. Graag aangeven dat het een donatie is en naam en adres opgeven.


^ naar boven

Contact

Contact:
Opleidingscommissie   Email: opleiding@crescendo-noordwijk.nl
Dorus Vissers (voorzitter) Tel. 071-3616366 / 06-51457519 Email: voorzitter@crescendo-noordwijk.nl
Suzan de Kremer (secretaris) Tel. 071-3619039 / 06-23148867 Email: secretaris@crescendo-noordwijk.nl
Wilma Vogelaar (penningmeester) Tel. 071-3649226 / 06-10840283 Email: penningmeester@crescendo-noordwijk.nl

Postadres:
Harmoniekapel Crescendo Noordwijk
Wantveld 2
2202 NS Noordwijk (ZH)

KvK nr: 40445934


^ naar boven
Site gemaakt door Jacob van der Meulen