Verslag voorjaarsconcert 2007

Op zaterdag 14 april 2007 heeft Crescendo haar voorjaarsconcert gegeven. Crescendo bestaat dit jaar 110 jaar en daarom hebben alle onderdelen van Crescendo meegewerkt aan dit concert. Bij binnenkomst in de Muze kon men de leraren van Crescendo een demonstratieles zien geven. Zo kreeg leerling Cesc Cornetles van Maarten Verhoef, leerling Lisa Klarinetles van Hans Jongkees en leerling Sophia Trommelles van Niels Duindam.

Het concert begon met een bestuursvergadering waarin de voorbereidingen voor het voorjaarsconcert besproken werden en die uitliep in een ludieke presentatie van het voorjaarsconcert. Na een 1,2,3 door de presentator zette het B-orkest het eerste stuk in.

Het B-orkest onder leiding van dirigent Ad Baljeu speelde een verzameling van mooie, leuke en leerzame stukken die zeer werden gewaardeerd door het publiek.

Na het B-orkest was het de beurt aan de slagwerkgroep. Voordat zij begonnen kreeg eerst nog iemand uit het publiek een slagwerkles. De slagwerkgroep onder leiding van dirigent Marco Hageraats speelde zeer enthousiast. Ook het publiek werd bij een van de stukken aan het werk gezet.

In de pauze kon men loten kopen waarmee aantrekkelijke prijzen te winnen waren.

Na de pauze zette het A-orkest het concert weer voort. Het A-orkest onder leiding van dirigent Anton Weeren had deze keer een mooi gevarieerd programma waarin de kunde van de muzikanten en in het bijzonder van enkele solisten goed tot zijn recht kwam.

Bij het laatste stuk werd het A-orkest aangevuld met het B-orkest, de slagwerkgroep en alle leerlingen zodat de gehele vereniging op het podium stond. Crescendo heeft inmiddels 125 leden! Het podium is hier eigenlijk te klein voor maar door ook de ruimte voor het gordijn te gebruiken paste het toch.

Ter ere van de verjaardag van Crescendo werd het concert afgesloten met het zingen van het "lang zal ze leven".

B-orkest
B-orkest onder leiding van Ad Baljeu

Slagwerkgroep
Slagwerkgroep onder leiding van Marco Hageraats

A-orkest
A-orkest onder leiding van Anton Weeren

De hele vereniging
De hele vereniging op het podium

Ruud Ackers heeft een hele serie foto's gemaakt. Deze zijn hier te vinden.

Ook zijn er nog twee persberichten uitgegaan:

Site gemaakt door Jacob van der Meulen